Έννοιες – Ορισμοί

Β) Έννοιες – Ορισμοί

Επιχείρηση: η ατομική επιχείρηση του Σιώπη Π. Στυλιανού με ΑΦΜ 070219513, που εδρεύει στις Σέρρες (Γ. Παπανδρέου 22), τηλ. 2321307632 ή 6947096788

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα www.araxtos.gr

Προϊόν: το εκάστοτε προσφερόμενο Δωρεάν Εκπτωτικό Κουπόνι ή η διαφημιζόμενη προσφορά σε προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται από τον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας.

Προσφορά: το Δωρεάν Εκπτωτικό Κουπόνι που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος/υπηρεσίας

Προμηθευτής: κάθε τρίτος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτου γεωγραφικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα προκειμένου να διαθέσει Δωρεάν Εκπτωτικά Κουπόνια ή να προωθήσει τις προσφορές του στα προϊόντα/υπηρεσίες του.

Αγοραστής: κάθε χρήστης ο οποίος προβαίνει σε απόκτηση του Δωρεάν Εκπτωτικού Κουπονιού ή της προσφοράς του εκάστοτε προϊόντος/υπηρεσίας.

Προσφορά: η κάθε υπηρεσία/προϊόν που δίνεται από τις επιχειρήσεις προς διαφήμιση τους στο www.araxtos.gr και που η διαδικασία αγοράς και πληρωμής τους διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του δικού τους site.

Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται στον αγοραστή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ιστοσελίδας, το οποίο φέρει το δικό του αριθμό/κωδικό και ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά μέσω Δωρεάν Εκπτωτικού Κουπονιού και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή των υπηρεσιών/προϊόντων.